Fönsterputs

Tråkigt att putsa fönstret? Få Dina fönster glasklara med fönsterputs från oss. Självklart ingår garanti i vårt arbete.

Pris: 250/tim

Debitering på under 10 fönster + inställelseavgift

Standard Fönsterputs

Innefattar putsning av fönster och lättare avtorkning av spröjs, om du har sådana.

Ej Spröjs

Spröjs***

1-plans* 50 kr 75 kr
1½-plans** 75 kr 100 kr

Plus Fönsterputs

Innefattar avtorkning av fönsterbåge, karm och bleck. Grundligare rengöring av dina lösa spröjs.

Ej Spröjs

Spröjs***

1-plans* 100 kr 125 kr
1½-plans** 125 kr 175 kr
*= Minimum 10 rutor beroende på utformning. Samtliga rutor ska kunna nås utan hjälpmedel.
**= Minimum 10 rutor.
***=Inkluderar nedplockning, avtorkning och uppsättning av spröjsen.

Samtliga priser för fönsterputsning är inställeseavgift inom kommunen inräknad.